Miljøsertifiserte bedrifter

  1. Høystandard camping, Ål i Hallingdal.
    1. Lokale og erfarne handverkarar. Hus eller hytte i laft, stavlaft eller bindingsverk.
    2. Adm.bygget til Mest Bygg AS
      Byggmesterfirma. Rehabilitering, nybygg og tilbygg. Miljøfyrtårnsertifisert.
    3. Sjemmedalhytta - en enkel arkitektonisk tanke.