Miljøsertifiserte bedrifter

  1. Høystandard camping, Ål i Hallingdal.
    1. Lokale og erfarne handverkarar. Hus eller hytte i laft, stavlaft eller bindingsverk.
    2. Sjemmedalhytta - en enkel arkitektonisk tanke.
    3. Hallingdal Lyd leverer tekniske produksjoner til arrangement
      Hallingdal Lyd, Ål i Hallingdal.