GEO Fundamentering & bergboring AS

Om

Brønnboring, fjell og løsmasser. Pumpeanlegg, brønnutstyr og vannforsyningsanlegg. Peling, stag og gjennomboring. Prosjektering og utførelse av grunnvannsanlegg.

Kart

GEO Fundamentering & bergboring AS

TypeService

Ylivegen 7, Gullhagen, 3570, Ål
Close window

Call direct on:

+47 32 08 59 00