Bogastelle i Baklien, Ål

Om

Buestille er en oppmuret skytestilling som ble nyttet som et gjemmested for jegere med pil og bue, på jakt etter storviltet. Buestillet er en halvsirkelformet mur av stein, med hull slik at jegeren kunne se ut. Dette buestillet ligger ca. 40 meter i fra en fangstgrop.
 

Fangstgropa ble i gamle dager brukt til å fange storviltet. Slike finner du spredd i hele Hallingdal. De var i hovedsak brukt fra jernalderen og inn i mellomalderen.  Gropene var gjerne konstruert med en kassefunksjon i bunnen slik at dyret ikke kunne komme seg opp igjen.

Dette kulturminnet finner du også dersom du går tur 3.1. /Ål52.

Veibeskrivelse:
Følg Rv7 ca 3 km østover fra Ål sentrum. Ta av til venstre ved skilt Bergsjø og parker på stor P-plass til høyre rett ved riksveien. På busshoderplassen på den andre siden av Sundrevegen står informasjon om Buestillet og fangstgropa, og en må fortsette litt inn i skogen for å finne dem. 

Om du går eller sykler så følg Sundrevegen fra Ål sentrum og østover, mot Gol, i ca 3 km. Du kommer da til bussholderplassen og derfra til buestillet/ fangstgropen.

Kart

Buestille og fangstgrop i Baklien

TypeKulturminne

Gullhagen, 3570, Ål
Close window

Call direct on:

+47 32 08 10 60