Hund i bånd

Om

Dette er reglene for båndtvang i Ål kommune: 

- I maskinpreparerte løyper fra og med 15.desember til 1.april.

- Gjeld også for fylkesanlegget for skiskyting på Liatoppen.

Dersom noen har med seg hund i maskinpreparerte skiløyper skal den ikke være til hinder for andre brukere.   

Dette i flg. endret § 3 i forskrift om hundehold i Ål kommune januar 2021. 

Forøvrig er det ordinær båndtvang i Ål kommune fra 1. april t.o.m. 20. august. På grunn av hensyn til beitedyr er det utvidet båndtvang fra 21. august - 31. oktober.

Hele forskriften er å finne på Ål kommune sine nettsider. 

De maskinpreparerte skiløypene må ikke brukest til hundespannkjøring.

Kart

Båndtvang i Ål

TypeSport

Myren 19/Ålingen kjøpesenter, 3570, Ål
Close window

Call direct on:

+47 32 08 10 60