Hallingdal Bergboring i arbeid

Om

Brønnboring, fjell og løsmasser. Pumpeanlegg, brønnutstyr og vannforsyningsanlegg. Peling, stag og gjennomboring. Prosjektering og utførelse av grunnvannsanlegg.

Kart

Hallingdal Bergboring

TypeService

Ylivegen 7, Gullhagen, 3570, Ål
Close window

Call direct on:

+47 32 08 59 00