Ål Stavkyrkjemuseum

Om

Jernutvinningstuft nord for Helsingset
Eldste kjente industriområde i Ål? Trekullprøver i fra slagghaugen ved denne tuften er datert tilbake til 1160 - 1280 e.Kr. Her ble malmen spadd opp av myra og røsta over et bål. Siden gikk selve jernutvinningen for seg i en blåseovn der malm og trekull ble lagt lag på lag.

Retterstedet til Fange-Liv
Liv Engebretsdotter fra Arnegard i Vats var den siste som ble henrettet i Hallingdal. Dette skjedde i 1734, og hun ble beskyldt for å "føde i dølgsmål og sit foster med Villie hafde dety ombragt". Dommen var tøff, hun ble dømt "til at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes på en Stage, som hendis Hovedblod at have forbrudt". Hun nektet hele tiden for ugjerningen.

 

Kart

Øvrige kulturminner Ål i Hallingdal

TypeKulturminne

3570, Ål
Close window

Call direct on:

+47 32 08 10 60