Kulturminnet broruinene ved Lya

Om

Ruinene etter Lyabrua  finner du på Torpo. Den ble satt opp på 1820-tallet og knyttet seg til den første kjerreveien i Hallingdal.

Om Lyabrua:
Veien var ferdig i 1826 og ble regnet som en av de 9 hovedveiene i landet. Lyabrua hadde 3 spenn og store elveforbygginger og var i datiden et mesterverk. Mot storflommen i 1860 måtte broa likevel gi tapt. I dag står bare restene etter brokarene og elveforbyggingene igjen som et vitnemål over det imponerende arbeidet som ble lagt ned for å bygge trygge veier i landet.

Veibeskrivelse:
Følg Rv7 ca 10 km østover fra Ål sentrum. Ta av til venstre ved skilt Torpo/Torpo Stavkyrkje. Kjør så inn på Torpovegen, skilt til broruinene finner du langs veien. 

Kart

Broruinene ved Lya

TypeKulturminne

Torpo, 3579, Torpo
Close window

Call direct on:

+47 32 08 10 60