Tufta og og de gamle murene der Ål stavkirke sto

Om

Her finner du tufta og de gamle murene der Ål stavkirke stod, før den ble revet i 1880. Bautaen, som er reist der, ble laget til 100-års jubileet i 1914 og kostet av Hallinger som hadde utvandret til USA. Navn på lokale soldater som ble utkommandert til krigen, i tidsrommet 1807 - 1814, er hugget inn i bautaen. Trolig kom alle hjem igjen.

Om Ål Stavkirke:
Ål Stavkyrkje ble bygd rundt år 1170. Med sine 18 stolper var det den største kirka i Hallingdal og ble utvidet og bygd om flere ganger. Den ble regnet som en av de mest interessante mellomalder-bygningene i Norge.

Prekestolen, altertavla og andre gjenstander er nå å finne i Ål kirke. Besøk Ål stavkirkemuseum for å se materiale og informasjon om stavkirka som stod på Ål stavkikretuft.

Veibeskrivelse:
Stavkirketufta befinner seg i sentrum av Ål, parkering ved skolene. 

Kart

Ål Stavkyrkjetuft

TypeKulturminne

Sundrevegen 48, 3570, Ål
Close window

Call direct on:

32 08 10 60