Bilde fra forestillinga

Om

«Inn i et speil» er ei sjangeroverskridande forestilling der poesi, tekst og sang blir kombinert med dans. 

I eit samspel mellom musikk, rørsle, tekst og poesi bevegar to dansarar seg inn i eit musikalsk landskap saman med ein songar og to musikarar. 

Med eit ynskje om å ta ungdomen på alvor, har forestillingskonserten tatt utgangspunkt i eit utval av ungdomar sine
tankar og tekstar som er produsert frå samtalar, skriveverkstad og ei anonym spørjeundersøking (all tekst er anonymisert). 

Tema i forestillinga er unge menneske sine tankar om seg sjølve og andre, og omgjevnadane deira. Det er viktig for ungdomar å bli sett og høyrt, og difor er tankane, meiningane, erfaringane og opplevingane til ungdomen det essensielle i forestillingskonserten.

Kart

Dansekonsert - "Inn i et speil"

TypeKonsertforestilling

Ål kulturhus, Myren 40, 3570, Ål
Close window

Call direct on:

+47 32 08 51 00

Sjekk tilgjengelighet forDansekonsert - "Inn i et speil" (Åpnes i et nytt vindu)